Korzystając ze sklepu mpp-mxshop.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności naszego sklepu. Jeżeli nie zgadzasz sie z którymkolwiek punktem, prosimy o opuszczenie strony sklepu mpp-mxshop.pl

DANE OSOBOWE

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z pózn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

Wszystkie podane przez Ciebie informacje, potrzebne do złożenia zamówienia pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany. Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy tez nie wykorzystujemy ich do innych celów niż tych bezpośrednio związanych z nasza działalnością, czyli realizacja zamówień lub wysyłania newslettera. Wszystkie podane przez siebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć.

Wszystkie te dane będą wykorzystywane w celu potwierdzenia zamówienia, wysłania produktów oraz kontaktowania sie w celu realizacji zamówienia.

NEWSLETTERY

mpp-mxshop.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły sie z Polityką Prywatności.

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Podczas korzystania ze Sklepu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje zwane „cookies" (dalej: pliki cookies), które Sklep może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z Sklepu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Sklepu

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. Wyłączenie przyjmowania plików cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Sklepu